Styrelsen

Ordförande Johan Månsson
Vice Ordförande Eva Lindgren
Kassör Ann-Sofie Andreasson
Sekreterare Anna Månsson
Ledamot Kristina Månsson
Ledamot Jonny Strandh
Ledamot Ida Oja
Suppleant Anna Strandh
Suppleant Nicklas Andersson
Suppleant Tobias Jönsson